Language:
VAT Mode:

Nilfisk Scrubtec 130 E & Accessories: Nilfisk Scrubtec 130 E & Accessories
Nilfisk Alto Scrubtec 130 E - Carpet Cylinder Brush 310mm - 107411863

Nilfisk Alto Scrubtec 130 E - Black Hard Scrubbing Cylinder Brush 310mm - 107411861

Nilfisk Alto Scrubtec 130 E - Medium White Scrubbing Cylinder Brush 310mm - 107411860

Nilfisk Alto Scrubtec 130 E - Manual Suction Hose Kit -107411864

Nilfisk Alto Scrubtec 130 E - Accessory Bag Kit - 107414568